کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3

کولر گازی 18000 ال جی NF187ST3


 

مشخصات کلیکولر گازی 18000 ال جی NF187ST3
ظرفیت 18000 BTU/h
پرتاب باد 4 جهته
قدرت پرتاب باد 13 متر
نوع برق مصرفی تک فاز
گاز مبرد
R410a
موتور اینورتر
دارد
ناحیه کاربرد
T3
Gold Fin دارد
نوع کولر دیواری