کولر گازی داکت ال جی 18000


سایر فن آوری ها  :

  • Auto Restart : روشن شدن خودکار بعد از قطعی برق
  • Weekly Program : قابلیت برنامه ریزی هفتگی
  • Healthy Air : سیستم فیلتراسیون پیشرفته ال جی برای تنفس هوا پاکیزه