کولر گازی داکت ال جی 24000


سرمایش قدرتمند چهار جهته :

سیستم جریان هوایه بهینه 4 طرفه ال جی جریان هوا را به هر گوشه ای از فضای شما می رساند.

سایر فن آوری ها  :

  • Auto Restart : روشن شدن خودکار بعد از قطعی برق
  • Weekly Program : قابلیت برنامه ریزی هفتگی
    • Healthy Air : سیستم فیلتراسیون پیشرفته ال جی برای تنفس هوا پاکیزه